NYHETER
01.08.15

Baltkilp OÜ:s webbsida har fått en ny design.

Bästa besökare! Vår webbsida har äntligen fått en ny design. Sidan har blivit mera användarvänlig ochinformationen är numera lättare att hitta. På sidan hittar du nya menyer för samarbetspartners, kunder och även arbetssökare.

Huvudsidan är försedd med snabbknappar som gör att du smidigt hittar informationen du söker.

20.07.15

Vår lagerkapacitet har utökats tack vare en ny rymlig lokal då vi har expanderat vår produktionsanläggning.

Vår lagerkapacitet har utökats tack vare en ny rymlig lokal då vi har expanderat vår produktionsanläggning.

10.05.15

Vi planerar att påbörja typtestningar av kapslingar.

Förhandlingar har påbörjats med laboratorier (SGS, Fimko, IEL, CESI) för typtestningmed målet att starta produktionen av våra egna kapslingar inom den närmasteframtiden.