Våre produkter

Produksjon av eltavler skjer i henhold til prosjekt- og teknisk dokumentasjon lagt fram av bestiller eller i henhold til dokumentasjon utarbeidet av BALTKILP OÜs spesialister, som er utformet på grunnlag av bestillers tekniske oppgave.

Finelcomp

  • I produksjonen av tavler benyttes komponenter fra ledende produsenter av elektriske anlegg (Schneider Electric, ABB, Siemens, GE, HAGER, Noark, LS, Eaton osv.).