Tjenester

BALTKILP OÜ prosjekterer og bygger sterkstrøms- og automasjonstavler inntil 1000V / 2500 A.

Tavlene framstilles i henhold til prosjekt, skjemaerog annen teknisk dokumentasjon framlagt av bestiller. Dersom et prosjekt ikke foreligger, vil Baltkilp OÜs spesialister bidra kunden med rådgivning og vil på grunnlag av foreliggendeinformasjon utarbeide de endelige løsningene i henhold til kundens ønsker og forventninger.

Produkter:
HAGER-300x218_B
  • Hovedfordelingstavler. Flerseksjons, ulike kabinettmuligheter inntil 2500 A
  • Tilkoplings- og fordelingstavler 2500 A
  • Automasjonstavler (med individuelle skjema)
  • Målertavler
  • Etasjetavler for boligblokker og utleielokaler, med utenpåliggende eller innfelt montering, med eller uten svakstrømsseksjon
  • Styringstavler for belysning
  • Styringstavler (pumper, motorer, ventilasjon, røykevakuering)
  • Styringstavler for motorer
  • Tavler for leiligheter (med eller uten måler). Med utenpåliggende eller innfelt montering, i kabinett av plast eller metall

  • I produksjonen av tavler benyttes komponenter fra ledende produsenter av elektriske anlegg (Schneider Electric, ABB, Siemens, GE, HAGER, Noark, LS, Eaton osv.).